Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mariánské nakladatelství založil v Brně roku 1990 veliký mariánský ctitel pan František Press.

Obrazek Narodil se 9. ledna 1932 v Brně, původním povoláním byl architekt. Založením nakladatelství se však začal věnovat nezávislé publicistické činnosti. Byla zaměřena především na šíření poselství Panny Marie, která jako Prostřednice všech milostí lidstvu sděluje, že jedinou cestou ke smírnému vyřešení všech světových problémů je všeobecný návrat k Bohu, obrácení, modlitba, pokání. Dále nám v těchto poselstvích připomíná blížící se druhý příchod svého Syna Ježíše Krista, na který se každý z nás má připravovat. Těmto tématům věnoval knihy „MARIA – mariánská zjevení a poselství lidem 20. stol.“, „Mariin nebeklíč“, „Děvečky Boží“, které byly postupně rozšiřovány o „Dodatky“. V letech 1995–2004 vydával s touto tematikou také dvě periodika: „Na konci časů“ a „Nové srdce“. Poslední číslo prvního z nich vyšlo letos v červnu v době, kdy byl již připoután na lůžko.

Přiblížil svým čtenářům nejvýznamnější inspirované dílo italské vizionářky Marie Valtorty – „Poému o Bohu člověku“, a to ve dvou souborech: „Život Panny Marie“ a „Život Pána Ježíše“.

Svůj kritický postoj k evoluci a víru v kreacionistické pojetí vyjádřil v dalším významném díle „Věda a víra“. Jednoznačný vrchol jeho tvůrčího úsilí představuje kniha „Zvony nad Evropou“, rozprava o smyslu dějin, kterou napsal a vydal před dvěma léty již jako těžce nemocný. Předložil zde vědecké důkazy o neudržitelnosti evolucionistické ideologie a o platnosti starého křesťanského stvořitelského názoru podle Genese a poukázal na fakt eschatologického dovršování dějin.

František Press vydal od založení Mariánského nakladatelství 15 původních knih a několik překladů. Další překlad – „Marguerite – poselství milosrdné lásky malým duším“ je zatím v přípravě.

Zemřel 6. srpna 2004 po dlouhé těžké nemoci. Se zákeřnou chorobou bojoval 5 let, přičemž veškeré utrpení věnoval Panně Marii. Zemřel na první pátek v měsíci srpnu doma v přítomnosti kněze a rodiny během modliteb a litanií za umírající. Poslední rozloučení proběhlo 11. 8. 2004 v kostele sv. Janů v Brně, poté byl uložen do rodinného hrobu.

S jeho smrtí Mariánské nakladatelství nezaniká, rodina bude s Boží pomocí v nakladatelské činnosti pokračovat.